Aktuella skrifter

Tystnadsspiralen

Hägerström och Finland

Det är för UHÄ väl känt

Huntford och Europakonventionen

Youtube:
Jacob Sundberg Memoarer del 1 - Bakgrund

Youtube:
Jacob Sundberg Memoarer del 2 - Transformationsteorin

Youtube:
Jacob Sundberg Memoarer del 3 - Högskattesamhället (I)

Youtube:
Jacob Sundberg Memoarer del 3 - Högskattesamhället (II)

Youtube:
Jacob Sundberg Memoarer del 4 - ius docendi och angreppet på naturrätten

Sporrong Lönnroth Moot Court Competition

Länkar

Kontakt

In English

Webmail

Google Mail


Institutet för Offentlig och Internationell Rätt (IOIR)


Search the site with Google:

Director of Studies:
Professor em. Jacob W. F. Sundberg


Minnen


Institutets skriftserie


Följande specialbibliotek har inrättats:

1. Högskattesamhället

2. Juridisk massmediaforskning

3. Rättsteori

4. Europakonventionen

5. Sporrong Lönnroth

6. Akademisk juridik


Uggelviksgatan 9
114 27 Stockholm
tfn arb. 08-21 62 44
tfn bost 08-411 49 89
fax 08-21 38 74

Uggelviksgatan 9
S-114 27 Stockholm, Sweden
tel. office +46-8-21 62 44
tel (home) +46-8-411 49 89
fax +46-8-21 38 74

Mail: sundberg at ioir dot se

Början på sidan/Top of page