HomeAktuella skrifter


Bookmark and Share

Om Xenofili och xenofobi och risken för fnatt
En vitbok
grundad på JO:s akt 2585-2000
En vitbok om vitböcker
Varför ger man ut vitböcker? De är kostsamma och vinner få läsare.
Fullgör de någon funktion? Jag skall här försöka ge ett svar.
Professor emeritus Jacob W.F. Sundberg.


The Trip to Nowhere
Family Policy in the Swedish Welfare State
Analyzed by Means of the Comparative Law Method Immanent in the European Convention on Human Rights
By Professor emeritus Jacob W.F. Sundberg


En liten bok om allmän rättslära
Klicka här - Eller här för högre kvalitet (12 mb)


Från Eddan till Ekelöf_1
Klicka här


Från Eddan till Ekelöf_2
Klicka här


Från Ekelöf till Europa
Klicka här


Europakonventionen och Sverige
Tur retur

Professor emeritus Jacob W.F. Sundberg, Föreläsning den 21 februari 2008
i Föreningen för Europaprocess (FFE) i utvidgat skick och kompletterad med notapparat
Klicka härProfessor em. Jacob W.F. Sundberg
12.6.2009 i Reykjavik med det
25te Sporrong Lönnrothska Priset


157 000 pensionssparare v. Sverige.
Europakommissionens avgörande den 14 december 1988 och den 6 maj 1989 i engångsskattemålet (1989).
Översättning


Minnen
från landet där den offentliga lögnen fått en svindlande omfattning
av professor emeritus Jacob W.F. Sundberg


Bankett-talet 2012
av professor emeritus Jacob W.F. Sundberg

Början på sidan


Mikael Jalving, Om å være kontroversiell
Jyllands-Posten 14. april 2011


The Racism Problem in Sweden
And the Attempts to Repress It By Means of Legislation
Seen in the Perspective of the Freedom of Expression
by Professor Emeritus Jacob W.F. Sundberg


Human Rights and Traditional Values
by Professor Emeritus Jacob W.F. Sundberg


"I frågan om lönesättning"
Samtidshistoriskt memorandum
Jacob W.F. Sundberg
Separatum ur IOIR nr 108


Om Kaparkriget
Jacob W.F. Sundberg
Tidskrift i Sjöväsendet N:r 2 2009


I samband med avhållandet av pläderingssessionen i kursen Praktisk Europaprocess i Reykjavik 13-14 juni 2009 inbjöds jag av både den isländska lokalorganisationen och av Juridiska institutionen i Stockholm att övervara samma session och fungera som prisutdelare av det Sporrohg Lönnrothska priset XXV.

Två av mina anföranden i samband med 2008 års övning har särpublicerats under titeln "En värdeladdad övning" (IOIR nr 154 a : s 3-6) resp. "En pedagogisk nyhet" (IOIR nr 154 b : s 3-5).

Kapitlet 6.4 "The Crime of Piracy" i tredje upplagan av M. Cherif Bassiouni, ed. International Criminal Law, vol. I "Sources, Subjects, and Contents", Nijhoff, s 799-813.

Uppsatsen "Sverige och Finland förenade i all framtid" Nordisk Försäkringstidskrift 2008 s 279-286.

"International Inquiry into me 1932-1933 Famine in Ukraine" i volymen Luciuk & Grekul, eds. Holodomor. Reflections on the Great Famine of 1932-1933 in Soviet Ukraine , Kashtan Press, Kingston, Ont. 2008, s 69-78.

På inbjudan av Ukrainas utrikesminister Volodomyr Ogryzko deltog jag i minneshögtiden 22.11.2008 i Kiev av 75-årsdagen av den ukrainska hungersnöden och höll ett kort anförande på engelska om Sundbergkommissionen inför ett auditorium med fem statschefer och en månghundrahövdad församling.
I förlängningen därav uppsöktes jag i Stockholm av makan till Ukrainas President Viktor Yushchenko, Kateryna Yushchenko, och dekorerades av henne 5.4.2009 med Ukrainas särskilda förtjänstmedalj.


Om Sundbergkommissionen
skrift 2009 (här i pdf-format)

Se även:
International Commission of Inquiry Into the 1932–33 Famine in Ukraine.
The Final Report (1990)


Några synpunkter på Sandgrens artikel om doktorsavhandlingarna
Av professor em Jacob W.F. Sundberg

Klicka här för att läsa på internet

Högerklicka här och välj "spara som" för att ladda ner dokumentet i word-format.


Kejsar Manuel II Paleologos och hans värld
En liten erinran om fakta
September 2006


E P I L O G
av prof. em Jacob W. F. Sundberg
html - pdf

Antologin Kalmarunionen
fr. Eddan t. Ekelöf och Från Ekelöf till Europa
High Tax Imperialism
International Commission of Inquiry Into the 1932–33 Famine in Ukraine.
Lagen och Europakonventionen
Se även
Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt
Jacob W.F. Sundberg bibliografi
Början på sidan