Antologin Kalmarunionen med Addendum (IOIR nris 128 och 137)

Red. Prof. em. Jacob W.F. Sundberg

Klicka för större bild

Initiativet till dessa skrifter togs av professor em. Jacob W F Sundberg, som "återupplivade" Kalmar-Unionen (1397-1521) inom ramen för en rättegångstävling för unga jurister i de fem nordiska länderna. Tävlingen var byggd på den alleuropeiska Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, men ambitionen var också att fördjupa gemenskapen mellan de nordiska studenterna.

Sundberg är känd för att vid sin behandling av gångna tider inte göra detta som road men oengagerad turist, utan det historiska skeendet är för honom viktigt att förstå och ta ställning till då det också lär oss att förstå och ta ställning till vår egen tid.

Föreläsningarna som hölls kring Kalmarunionens historia - detta senmedeltida försök att samla de fem nordiska länderna - var på så sätt viktiga att förstå och ta ställning till eftersom de också var ägnade an lära dagens generation - framför allt de nordiska studenterna - att förstå och ca ställning till unionstankens förutsättningar och svårigheter i vår egen tid.

Inriktningen är på de enskilda fem länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Bidragen har fått formen av populariserad historia med utförlig notapparat men de åsyftar också att ge bättre känsla för vår gemensamma historia.

Antologin Kalmarunionen

Den rikt färgillustrerade boken innehåller kulturhistoriska artiklar kring kalmarunionstiden i Norden av framstående nordiska forskare (av prof. em. Jacob W F Sundberg, Niels Oskarsson vid Nordisk Vulkanologisk Institut, prof. Sigdur Lindal, nationalarkivarien Olafur Asgeirsson, statsarkeologen fil. dr Carl Jacob Gardberg, fil. dr Lena Törnblom, fil. dr Eldbjerg Haug, studierektor, dr. phil. Jens E Olesen samt universitetslektor, fil. dr Tore Nyberg.)

Antologin Kalmarunionen - Innehåll

 

Företal
av prof. em. Jacob W. F. Sundberg

En bro, ett slott och en flagga
Prof. em. Jacob W. F. Sundberg, förirrar sig i historien

Helgonens mobilisering
av prof. em. Jacob W. F. Sundberg

Om Brunkeberg och Västerhavsöarna
och den sköna Olof Loptsdottir

av prof. em. Jacob W. F. Sundberg

Kalmarunionen och Island vulkaner
av Niels Oskarsson (Nordisk Vulkanologisk Institut)

Alltinget og Þingvellir
av professor Sigurður Lindal

Hafnarfjordur och Kalmarunionen
av nationalarkivarien Olafur Asgeirsson

Kalmarunionen i kamp om Västerhavsväldet
av prof. em. Jacob W. F. Sundberg

Borgå stads betydelse under medeltiden
av f. statsarkeologen, fil. dr Carl Jacob Gardberg

Magnus Tawast
av prof. em. Jacob W. F. Sundberg

Kalmarunionen och östgränsen under slutet av 1400-talet
av fil. dr. Lena Törnblom

 

Kring Wiborgska smällen och herrarna Vasa
av prof. em. Jacob W. F. Sundberg

Erkebiskopen under Kalmarunionen
av fil. dr. Eldbjørg Haug

Ett bröllop, en drottning, och den eviga processen
av prof. em. Jacob W. F. Sundberg

Om Älfsborg och kungens sachsiska garde
av prof. em. Jacob W. F. Sundberg

Kalmarunionen og Europa
af studierektor, dr. phil. Jens E. Olesen

Kung Eriks resa
av prof. em. Jacob W T. Sundberg

Rex daciae, rex gothorum
av prof. em. Jacob W. F. Sundberg

Birgittinerorden och birgittinernas nordiska samarbete
av universitetslektor, fil. dr. Tore Nyberg, Odense

Kalmarunionen och korstågen
av prof. em. Jacob W. F. Sundberg


Antologin Kalmarunionen Addendum

Addendum är en komplettering av boken med kulturhistoriska artiklar särskilt ägnade Norges roll i Kalmarunionens historia.

Företal
av prof. em. Jacob W. F. Sundberg

"St. Olavs lov og unionskongene"
av Dr phil. Eldbjorg Haug

"Kung Erik – sjökonung"
av prof. em. Jacob W F SundbergSamutgåva med MonitorFörlaget Kulturhistorisk serie nris 44 och 50


Kalmarunionens flagga
Marienkirche, LübeckBörjan på sidan


Home