HomeStockholm University - Juridicum

Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet

Europeiska Gemenskapernas Domstol

European Court of Human Rights

Yahoo/Law


För Kungliga Bibliotekets förteckning över litteratur av Jacob W.F. Sundberg
gå till http://www.kb.se/ och välj "Sök i KB:s katalog".
Välj sedan "Sök i Regina" och därefter "Starta sökning i Regina".
I rutan "Författare" - skriv Jacob Sundberg